SuperSzpieg - kosmos i nauka SuperSzpieg

Woda konflikt

Wojny o wodę

Wraz z rozwojem cywilizowanego świata oraz z postępującymi zmianami klimatycznymi zmienia się także dostępność najcenniejszego dobra na naszej planecie czyli wody. Jest ona wykorzystywana często w przemyśle, co dodatkowo zmniejsza jej podaż na rynek klientów indywidualnych. Naukowcy szacują, że niektóre regiony naszej planety przeżyją w XXI wieku najgorsze susze w swojej historii.

RoślinyEwolucja roślin a klimat

Czytelnicy naszej witryny, którzy planowali chronić się przed efektami globalnego ocieplenia pod bogatymi w liście konarami drzew, mogą czuć się zawiedzeni najnowszymi wynikami badań naukowych. Okazało się, że liście niektórych roślin maleją wraz z wzrostami średnich temperatur występujących na danym obszarze.

jedzenie GMOTerror GMO

Film pełen prawdziwych wyznań rolników współpracujących z największą amerykańską firmą wytwarzającą genetycznie zmo dyfikowane rośliny uprawne. Prezentuje on szkodliwe eko- logicznie, ekonomicznie i społecznie mechanizmy, które determinują działania wielkich koncernów promujących genetycznie zmodyfi- kowaną żywność.

Sztuczny liśćProblemy ze sztucznym liściem

Z przykrością musimy donieść, że projekt badawczy nad stworzeniem "sztucznego liścia" napotkał na poważne problemy w realizacji. Badania prowadzone przez Massachusetts Institute of Technology mają na celu skonstruowanie silikonowego liścia, który w procesie fotosyntezy wytwarzałby komponenty paliw, takie jak wodór i tlen.

Technologie przyszłościProjekty naukowe
do 2020

Obserwując obecną sytuację ekonomiczną na świecie ciężko pokusić się o optymistyczne prognozowanie przyszłości. Mimo, że nie potrafimy w żaden sposób przewidzieć rozwoju sytuacji politycznej, istnieją pewne wskazówki, które pozwalają nam oszacować, jakich nowych technologi możemy się spodziewać w najbliższej dekadzie.
Już dziś wiadomo w jakim kierunku zmierzają prowadzone obecnie projekty naukowe.

Super KsiężycSuper księżyc 2012

Zjawiskiem "Super Księżyca" nazywamy okres kiedy nasz naturalny satelita jest w najmniejszej odległości od Ziemi, a jednocześnie znajduje się w fazie pełni. W tym czasie Księżyc znajduje się w odległości około 363 tyś. kilometrów od powierzchni Ziemi, podczas gdy jego średnia odległość od naszych miast i domów wynosi 384 tyś. kilometrów. Zebraliśmy kolekcję zdjęć obrazujących tegoroczny Super Księżyc.

Purpurowy krabPurpurowy krab z Filipin

Na filipińskiej wyspie Palawan odkryto w 2012 roku nowy gatunek kraba o bardzo interesującym kolorze pancerza. Nazwany Insulamon palawanense gatunek charakteryzuje się silnie purpurową barwą, która odróżnia go w znacznym stopniu od innych, dotąd znanych nauce krabów.